Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem bezglutelove.pl. Sprzedającym jest bezglutelove sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Klaśnieńskiej 23, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców nr: 00007859354 NIP: 6832105244 REGON: 383363993 (Sprzedający).

Zakład produkcyjny żywności bezglutenowej mieści się przy ul. Klaśnieńskiej 23 w Wieliczce. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze sklepem internetowym bezglutelove.pl, w godzinach 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku, pod numerem 502489678 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub elektronicznie na adres email: info@bezglutelove.pl.

Pisemne Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwroty oraz wszelką inną korespondencję należy kierować na adres email: info@bezglutelove.pl oraz na adres: ul. Klaśnieńska 23, 32-020 Wieliczka.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://bezglutelove.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 t.j.).
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu internetowego,  warunki i zasady składania zamówień na produkty dostępne w ramach Sklepu internetowego,warunki i zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady uiszczenia opłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy, zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, zakaz dostarczania przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym;
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego bezglutelove.pl niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internetu, przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą aplikacji JavaScript. minimalna rozdzielczość ekranu 640x 480 pixeli d. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://bezglutelove.pl.
 6. Prezentowane na stronie Internetowej bezglutelove.pl informacje na temat produktów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego bezglutelove.pl i obowiązują na terenie całej Polski.
 7. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa oraz dobra osób trzecich.
 9. Produkty sprzedawane przez sklep internetowy stanowią wyłącznie bezglutenowe wyroby piekarnicze i cukiernicze (Towary).

 

Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego bezglutelove.pl nie wymaga rejestracji.
 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym bezglutelove.pl, Klient podaje login i hasło do swojego konta a ponadto wypełnia formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
 3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym oraz realizację Zamówienia.
 5. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.
 6. Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (Login i Hasło). Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta w każdej chwili po zalogowaniu się na jego konto.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 8. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym
 9. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Stronę Internetową bezglutelove.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 10. Klient zamawiając Towar w Sklepie Internetowym bezglutelove.pl zobowiązuje się do odbioru towaru w wyznaczonym punkcie odbioru oraz zapłacenia oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami wysyłki.
 11. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bezglutelove.pl należy: a. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia
 12. określić liczbę zamawianych produktów
 13. w celu zakończenia zakupów wybrać przycisk „realizuj zamówienie”
 14. kliknąć przycisk „zapłać w systemie payu”
 15. Sprzedawca po zapoznaniu się z zamówieniem Klienta oraz zaksięgowanej wpłacie przesyła potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany podczas Rejestracji.
 

Realizacja zamówień

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym adres odbioru towaru i zostanie zaksięgowana opłata za Towar oraz jego wysyłkę.
 2. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub podane dane uniemożliwiają dokonanie przesyłki, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia
 3. W dniu anulowania Zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta zostanie w całości zwrócona odpowiednio do sposobu zapłaty, na kartę lub rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty.
 4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru lub gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia. W przypadku niedostępności Towaru w magazynie Sklepu Internetowego zostanie umieszczona o tym stosowna informacja na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy opisie danego Towaru.
 5. Złożone zamówienia wraz z zaksięgowaną płatnością na koncie Sprzedawcy od poniedziałku do czwartku do godziny 24:00 (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą następnego dnia. W przypadku złożenia zamówienia i/lub zaksięgowania płatności po godzinie 24:00 Towar zostanie przygotowany następnego dnia roboczego.
 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele oraz święta będą potwierdzane oraz realizowane w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Zamówiony Towar jest dostarczany do punktu odbioru na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
 8. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru
 9. Należność za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki jest płatna z góry i może zostać dokonana przelewem bankowym lub poprzez płatność kartą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „System Payu”.
 

Ceny towarów oraz płatność

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym bezglutelove.pl podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto).
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy opisie Towaru.
 5. Sklep Internetowy bezglutelove.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego lub wycofywania towarów z oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie sklepu.
 6. Do każdej umowy sprzedaży produktów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży zostanie załączony do wysyłanej przesyłki. 
 7. Zamówienia są realizowane tylko po zaksięgowaniu wpłaty.
 

Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem, a w szczególności w przypadku: a. wad b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy c. niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym Zamówieniem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi niebędącemu konsumentem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem (Konsument) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. [Dz.U. 2017.683 t.j.]). Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w sytuacji gdy oświadczenie takie byłoby złożone po upływie terminu przydatności do spożycia Towaru. W pozostałych przypadkach Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 i 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 10. Reklamacje mogą być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem przesyłki listowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: a. imię i nazwisko (dane firmy) b. adres do korespondencji c. datę odbioru towaru d. rodzaj reklamowanego towaru e. dokładny opis wady f. żądanie (roszczenie) Klienta (np. otrzymanie towaru wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny) Sprzedawca prosi, aby w miarę możliwości przekazywać mu fotografię wadliwego Towaru.
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona następnego dnia roboczego od dnia jej złożenia przez Klienta, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedającego jest podmiot znajdujący się w wykazie podmiotów uprawnionych prowadzonych przez UOKIK na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922 t.j.) jest Sprzedawca KUKUŁA Dariusz Kukuła. z siedzibą w Wieliczce (32-020) przy ul. Zbożowej 25F/ A.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922 t.j.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny.
 5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie. Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne.

 

Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 t.j.), ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683t.j.). Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie http://bezglutelove.pl zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana również na adres mailowy zarejestrowanych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Klient, który nie akceptuje Regulaminu może usunąć konto w każdym czasie. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2019r.